Photo
Họ và tên Đỗ Thị Tố Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 14750 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hà Văn Huyện
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên THPT Trần Quốc Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Đăng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 11825 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 20738 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hà Huy Tập
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 4773 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 4539 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 19 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên TS. Hồ Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 705 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Ngọc hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 24 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên lê thị thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 223 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 3923 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên VươngTthị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nhài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 60 (xem chi tiết)