Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hà Văn Huyện
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Hà Văn Hiệu, Nguyễn Công Phú
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này