Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Công Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Phòng GD - ĐT Eakar
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Lại Cao Đằng, Phan Chu Trinh
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 848 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này