Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Giới thiệu Em tên la Nguyễn Trung Hòa học lớp 12c10 do thầy Ngô Tất Thành chủ nhiệm
Xác thực bởi Ngô Tất Thành, Ngô Tất Thành
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này