Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Kim Hòa, Trần Đăng Cường
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 351 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4871 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này