A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Trịnh Tất Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trinhthanh_721
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Anh Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 10 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mận
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hatrang20022000
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 9421 (xem chi tiết)

1115659.jpg";i:1;i:156;i:2;i:176;}}-photo
Họ và tên Dương Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Liễu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lieumtb72
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 4
Điểm số 686 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Kiều Thị Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Quân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lequan62
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Nhân Tông
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 10302 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Mai Văn Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tanluu65
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Van Hieu Ha
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vanhieuha0308
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 2998 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Ngọc Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duongnguyentuminh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 513 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Như Hoa
Giới tính Nữ
Website https://hoamtb116.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 102650 (xem chi tiết)

970004.jpg";i:1;i:173;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phan Chu Trinh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 5611 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Giáp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vangiap77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 994 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lại Cao Đằng
Giới tính Nam
Website https://laicaodang.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 19600 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 31 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đức Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ductant28
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 7191 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Năm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nam721
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Đình Phùng
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1318 (xem chi tiết)

712851.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huong721
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 3718 (xem chi tiết)

719930.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Anh Tấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leanhtan83
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 17311 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thị Liễu
Giới tính Nữ
Website https://ngolai76.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 25187 (xem chi tiết)