Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Đoan Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phamthidoantrangminhkhai
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nông Thái Thông, Nông Thái Thông
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8223 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này