Thông tin thành viên

970004.jpg";i:1;i:173;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phan Chu Trinh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Lại Cao Đằng, Ngô Thị Liễu
Đã đưa lên 72 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 202 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5611 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này