Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lại Cao Đằng
Giới tính Nam
Website https://laicaodang.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Phan Quang Huy, Hoàng Văn Giang
Đã đưa lên 219 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 613 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 39 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19600 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này