Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Lê Văn Dục, Nguyễn Văn Thiết
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 86 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3998 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này