Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trường Tiểu Học Ngô Quyền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Vũ Như Hoa, Phạm Xuân Toạn
Đã đưa lên 70 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 103 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42043 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này