Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trangtranthth
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hiệp
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Quốc Huy, Thạch Vĩnh Thanh
Đã đưa lên 64 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60002 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này