Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoa Quốc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Thành Bắc
Quận/huyện Huyện Hòa Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu Giáo Viên Trung Học
Xác thực bởi Huỳnh Công Bình, Huỳnh Công Bình
Đã đưa lên 96 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1443 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14253 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này