Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên TS. Hồ Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thiết, đặng thị ngọc mai
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 34 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 708 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này