Thông tin thành viên

318080.jpg";i:1;i:200;i:2;i:147;}}-photo
Họ và tên Phan Quang Huy
Giới tính Nam
Website https://quanghuy60tp.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Xác thực bởi Dương Thanh Tuấn, Hồ Văn Thiện
Đã đưa lên 505 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 129 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 868 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17212 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này