Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Song Hỷ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/songhy1970
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên tiểu học
Xác thực bởi Vũ Như Hoa, Dương Thị Hà
Đã đưa lên 171 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 219 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 367 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này