Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Hà Văn Hiệu, Nguyễn Công Phú
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này