Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Ngọc hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Thiết
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 60 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này