Bài 1. Thông tin và tin học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 14-04-2021
Dung lượng: 1'007.5 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Bài 1
Thông tin và Tin học
Tuần: 01
Tiết: 01
Quan sát:
Đọc sách
Xem ti vi
Tính toán
Hai bạn nhỏ
đang làm gì?
Cô bé
đang làm gì?
Họ
đang làm gì?
biết kiến thức
biết tin tức
biết kết quả
gọi
chung

THÔNG
TIN
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. Thông tin là gì?
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính mình. Mang lại sự hiểu biết cho con người.
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
Em sẽ làm gì?
2. Hoạt động thông tin của con người
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
Em sẽ làm gì?
2. Hoạt động thông tin của con người
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
Em sẽ làm gì?
2. Hoạt động thông tin của con người
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
Qua xử lí của
bộ não
Ví dụ: khi em thấy đèn đỏ.
Mắt em nhìn thấy đèn đỏ em phải dừng lại
2. Hoạt động thông tin của con người
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
 Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
Thông tin vào
XỬ LÍ
MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH XỬ LÍ THÔNG TIN
 Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người.
Đọc thông tin trong SGK/7 cho biết trong hoạt động thông tin quá trình nào đóng vai trò quan trọng nhất.
2. Hoạt động thông tin của con người
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
- Bộ não
Vị giác
3. Hoạt động thông tin và tin học
Tiếp nhận thông tin:
Lưu trữ, xử lí:
- Thị giác
- Khứu giác
Xúc giác
- Thính giác
Khả năng của
các giác quan
và bộ não
là có hạn!
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
CHÚNG TA TIẾP NHẬN THÔNG TIN BẰNG CÁCH NÀO?
Nhiệt kế
3. Hoạt động thông tin và tin học
Kính hiển vi
Kính thiên văn
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
 - Nhờ sự phát triển của tin học, máy tính không chỉ là công cụ trợ giúp tính toán thuần tuý mà còn hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
3. Hoạt động thông tin và tin học
Hoạt động thông tin và tin học có mối quan hệ như thế nào?
Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
3. Hoạt động thông tin và tin học
 - Máy tính có khả năng hỗ trợ tích cực cho con người trong các hoạt động thông tin.
 - Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử.
 
Gửi ý kiến