Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngọc Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Chí Linh
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 303 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8684 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này