Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thanh Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Lương 2
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 166 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2882 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 194241 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này