Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nông Thái Thông
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đào Duy Từ
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hồ Văn Thiện, Nguyễn Thị Hường
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2197 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4309 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này