Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nông Thái Thông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nongthaithong
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đào Duy Từ
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu khong
Xác thực bởi Nguyễn Thái Sùng, Dương Tường Hưng
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 324 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3484 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này