Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thanh Thuỷ
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Nguyễn Nhược Thị
Tỉnh/thành TP.HCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1631 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 463 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này