Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trương Thị Kim Phương
Giới tính Nữ
Đơn vị truong th long thanh my
Tỉnh/thành tp.hcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 975 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 209 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này