Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên hồ thị huyền trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
Quận/huyện Thành phố Dĩ An
Tỉnh/thành Bình Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này