Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Tươi
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Đinh Tiên Hoàng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 709 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này