Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:32' 11-10-2009
Dung lượng: 229.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu Học Thị Cầu
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Thuỷ
kiểm tra bài cũ
Bài 1(50)
Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả 2 anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?
Bài 2(50)
Thùng thứ nhất đựng 18lít dầu, thùng thứ 2 đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả 2 thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
Giải
Em có số bưu ảnh là:
15 – 7 = 8 (tấm)
Cả 2 anh em có số bưu ảnh là:
15 + 8 = 23 (tấm)
Đáp số: 23 tấm

Giải
Thùng thứ 2 đựng số lít dầu là:
18 + 6 = 24 (l)
Cả 2 thùng đựng số lít dầu là:
18 + 24 = 42 (l)
Đáp số: 42 lít

Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
1) Bài toán: Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp. Ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp?
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Tóm tắt:
Thứ bảy:
Chủ nhật:


}
? xe
6 xe
Bài giải
Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là:
6 x 2 = 12 (xe)

Số xe đạp bán trong cả 2 ngày là:
6 + 12 = 18 (xe)
Đáp số: 18 xe đạp

Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
2) Luyện tập
Bài 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng.Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Tóm tắt:
Buổi sáng:
Buổi chiều:


26kg
? kg
}
Bài giải
Buổi chiều bán được số kg đường là:
26 x 2 = 52 (kg)
Cả 2 buổi bán được số kg đường là:
26 + 52 = 78 (kg)
Đáp số: 78 kg
Bài giải
Có tất cả số phần :
1 + 2 = 3 (phần)
Cả 2 buổi bán được số kg đường là:
26 x 3 = 78 (kg)
Đáp số: 78 kg
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Tóm tắt:
Buổi sáng:
Buổi chiều:


26kg
? kg
}
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 2: Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18 km. Quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng
1
3
quãng đường từ bưu điện tỉnh
đến chợ huyện.Hỏi quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài bao nhiêu km?
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Tóm tắt

Bưu
điện
tỉnh

chợ huyện

nhà
18km
? km
Bài giải
Quãng đường từ chợ huyện về nhà dài số km là:
18 : 3 = 6 (km)
Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài số km là:
18 + 6 = 24 (km)
Đáp số 24 km


Số km từ chợ huyện về nhà là:
Số km từ bưu điện tỉnh về nhà là:

Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 3
số
?
5
gấp 4 lần
thêm 6
30
giảm 5 lần
thêm 4
6
gấp 3 lần
bớt 5
42
giảm 7 lần
bớt 4
20

26

6

10
18
13
6
2
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài về nhà 1,2,3 (51)
Giờ học kết thúc kính chúc sức khoẻ các thầy cô giáo.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓