Bài 29. ia

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: VANHIEUHA62
Người gửi: Hà Văn Hiệu (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:51' 19-04-2013
Dung lượng: 964.5 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
TRƯƠNG TIỂU HỌC
XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
Thạch Văn
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN : TẬP ĐỌC
Người thực hiện : Hoàng Thị Loan
Kiểm tra bài cũ
Các em học bài gì hôm trước ?
Tặng cháu
?
Bác Hồ tặng vở cho
các cháu thiếu nhi.
Thứ n¨m ngày 3 tháng 3 năm2011
Môn : Tập đọc
Bác Hồ tặng vở cho ai ?
Bác mong ở các cháu
điều gì ?
Bác mong các cháu ra công mà học tập để mai sau giúp nước non nhà.
Thứ n¨m ngày 3 tháng 3 năm 2011
Môn : Tập đọc
Đây là cái gì ?
Cái nhãn vở
Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp.Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.
Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
Thứ n¨m ngày 3 tháng 3 năm 2011
Môn : Tập đọc :
Đọc :
nắn nót
ngay ngắn
trang trí
Thứ n¨m ngày 3 tháng 3 năm 2011
Môn : Tập đọc Cái nhãn vở
Cái nhãn vở
Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.
Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
1
2
3
4
Thứ n¨m ngày 3 tháng 3 năm 2011
Môn : Tập đọc :
Theo con câu nào
khó đọc?
Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.
Cái nhãn vở
Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp.Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.

Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
Môn : Tập đọc Cái nhãn vở
Cái nhãn vở
Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp.Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.
Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
Thứ n¨m ngày 3 tháng 3 năm 2011
Môn : Tập đọc :
- Tìm tiếng trong bài có vần: ang
- Tìm tiếng ngoài bài có vần: ang
- Tìm tiếng ngoài bài có vần : ac
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến