So sánh hai số thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:25' 10-10-2015
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Người thực hiện : Phạm Xuân Toạn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TOÁN - LỚP 5D
Tiết 37
MÔN TOÁN 5
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán
1. Viết số thập phân dưới dạng gọn hơn:
6,8000 =
5,0600 =
18,20 =
6,8
5,06
18,2
Kiểm tra bài cũ
2. Viết thành số có 3 chữ số ở phần thập phân:
18,3 =
6,02 =
200,43 =
18,300
6,020
200,430
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán
Kiểm tra bài cũ
* Nếu viết thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì ta được một số thập phân bằng nó.
so sánh hai số thập phân
Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m.
Ta có thể viết: 8,1 m = dm
81
7,9 m = dm
79
Ta có: 81dm 79dm
>
(81>79 vì ở hàng chục có 8 > 7)
Tức là: 8,1m 7,9m.
>
Vậy: 8,1 7,9
>
(phần nguyên có 8 > 7)
Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Toán
Ví dụ 2 : So sánh 35,7m và 35,698m.
Ta thấy: 35,7m và 35,698m có phần nguyên bằng nhau (đều bằng 35m), ta so sánh các phần thập phân:
Phần thập phân của 35,7m : m
Phần thập phân của 35,698m : m
= dm
= mm
= mm
Mà: 700mm 698mm
>
(700 > 698 vì ở hàng trăm có 7>6)
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
so sánh hai số thập phân
7
700
698
>
Nên: m m
Do đó: 35,7m 35,698m.
>
Vậy: 35,7 35,698
>
(phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7>6 )
* Hoặc: 35,7 = 35,700 > 35,698.
Vậy: 35,7 > 35,698.
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
so sánh hai số thập phân
Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn m­êi lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n.
So sánh 8,68 và 8,65
8,68 . 8,65
>
So sánh 12,56 và 12,56
12,56 . 12,56
=
8,1 > 7,9 8,68 > 8,65
35,7 > 35,698 12,56 = 12,56
102,6 > 98,978
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
so sánh hai số thập phân
So sánh 102,6 và 98,99
102,6 . 98,99
>
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
so sánh hai số thập phân
* Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:
- So sánh phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,..;đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
*VD: 8,1 > 7,9 8,68 > 8,65
35,7 > 35,698 12,56 = 12,56
102,6 > 98,978
so sánh hai số thập phân
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
Ví dụ: 2001,2 . 1999,7
(vì 2001 > 1999)
78,469 . 78,5
>
(vì phần nguyên bằng nhau, ở hàng phần mười có 4<5)
630,72 . 630,70
(vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười bằng nhau, ở hàng phần trăm có 2 > 0)
<
>
so sánh hai số thập phân
Thứ ba , ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
Luy?n t?p
Bài 1: So sánh hai số thập phân:
48,97 . 51,02
b. 96,4 . 96,38
c. 0,7 . 0,65
<
>
>
Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
6,375;
6,735;
9,01;
8,72;
7,19;
6
8
9
7
6
3
7
Bài 1: So sánh hai số thập phân sau
Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là
Thứ ba , ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
so sánh hai số thập phân
Thứ ba , ngày 13 tháng 10 năm 2015
Toán
so sánh hai số thập phân
* Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:
- So sánh phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,..;đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
Rung chuông vàng
lớp 5D
Câu hỏi
RUNG CHUÔNG VÀNG
Bài 1: So sánh hai số thập phân: 4,785..4,875
A, 4,785 > 4,875
B, 4,785 < 4,875
C, 4,785 = 4,875
Bắt đầu
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
CÂU 1
Câu hỏi
CÂU 2
RUNG CHUÔNG VÀNG
Số nào bé nhất trong các số sau:
86,770 ; 86,707 ; 87,67 ; 86,77
A, 86,770
B, 87,67
C, 86,707
D, 86,77
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5D
Câu hỏi
CÂU 3
RUNG CHUÔNG VÀNG
Tìm hai số thập phân bằng nhau trong các số sau:
9,725 ; 7,925 ; 9,752 ; 7,9250
Dỏp ỏn: 7,925 = 7,9250
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5D
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14
Câu hỏi
RUNG CHUÔNG VÀNG
Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
2,5…7 < 2,517
Đáp án: 0
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5D
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14
CÂU 4
Câu hỏi
RUNG CHUÔNG VÀNG
Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:
3,4…5 > 3,475
Đáp án: 8 ; 9
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5D
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14
CÂU 5
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi!
chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ!
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự giờ thăm lớp!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓