RUNG CHUÔNG VÀNG

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: van hieu ha
Người gửi: Hà Văn Hiệu (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:24' 28-04-2013
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự giao lưu học sinh giỏi toàn diện.
Rung chuông vàng
học sinh giỏi toàn diện
Phòmg giáo dục
huyện EaKar
Lớp 5 - lần thứ nhất
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự giao lưu học sinh giỏi toàn diện.
Giao lưu
học sinh giỏi toàn diện
Phòmg giáo dục
huyện EaKar
Lớp 5 - lần thứ nhất
Phần giao lưu tập thể
Đáp án: Chữ R
Một bạn viết các nhóm chữ:
TAN TRAO thành một dãy liên tục : TANTRAOTANTRAOTANTRAO.
Hỏi chữ cái thứ 2007 là chữ gì?
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2. Hình sau có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?
Đáp án: 10 hình
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Phần
Giao lưu chung
Câu 1: Tìm số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số?
Đáp án: 101
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ba tuổi chưa nói chưa cười
Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru
Chợt nghe nước có giặc thù
Vượt cao mười trượng, quân thù tan xương.
Đáp án: Thánh Gióng
Câu 2:
(Là ai?)
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 3:Một tam giác có tất cả bao nhiêu đường cao?
Đáp án: 3 đường cao
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 4: Nêu tên thnh ph? của tỉnh ta?
Đáp án:Thnh ph? Buụn Ma Thu?t
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 5: Huyện EaKar có bao nhiêu xã, thị trấn?
Đáp án: 16 xã, thị trấn
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 6 : Tìm và ghi lại từ còn thiếu trong câu sau:
Muốn sang thì bắc ... ...
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Đáp án: cầu kiều
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 7: Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng vào năm nào?
Đáp án: năm 1911
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 8: Em hãy điền tiếng còn thiếu trong câu sau:
Một cây làm chẳng . non
Ba cây chụm lại . hòn núi cao.
Đáp án: nên
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 9: Sông nào nổi sóng bạc đầu
Ba phen cọc gỗ đâm tàu giặc tan.
Đáp án: sông Bạch Đằng
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu10:Vua nào đại thắng quân Thanh
Đống Đa lưu dấu sử xanh muôn đời.
Đáp án: Quang Trung
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Điền số thích hợp và theo quy luật vào ô trống?
Đáp án: 42
4
15
9
2
30
7
9
6
5
31
10
1
0
27
?
Câu 11:
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 12: Từ viết sai chính tả trong các từ sau là:
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B.lạ hoắc
A.lạ mặt
C.mặt lạ
D.xa lạ
Câu 13: Khu b?o t?n Easụ thu?c huy?n no c?a t?nh ta?
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B.Madrak
A.Krụngnang
C.EaKar
D.Krụngpak
Câu 14: Hãy điền tiếp một số thích hợp vào chỗ chấm của dãy số sau:
1; 3; 9; 27; 81;....

Đáp án: 243
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 15: Tìm từ không cùng nhóm trong các từ sau:
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C.Bình yên
A.Thanh bình
B.Bình thản
D.Thái bình
Câu 16: Em hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên bài hát.

Đáp án: Em yêu hoà bình
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 17:Điền từ thích hợp vào dấu hỏi chấm?
Đáp án: trắng
?
ngà
bốp
toát
trẻo
xóa
tinh
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bé ngủ ngoan quá
Đẫy cả giấc trưa
Cái võng thương bé
Thức hoài đung đưa.
Đáp án: nhân hóa
Câu 18: Tác giả dùng biện pháp tu từ gì trong câu sau?
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu19: Nhà 3 tầng, mỗi tầng có 2 nhịp cầu thang. Hỏi muốn lên tầng 3 phải đi số nhịp cầu thang là:
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C.5
A.3
B.4
D.6
Câu20: Để nguyên lấp lánh trên trời
Bớt đầu thành chỗ cá bơi hằng ngày .
Là chữ gì?

Đáp án: sao
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 21: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà số đó chia hết cho 2 và 5?
Đáp án: số 0
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 22: Từ gạch chân dưới đây là thành phần gì của câu?
Aó xanh sông mặc như là mới may.
A. trạng ngữ
B. vị ngữ
C. chủ ngữ
D. bổ ngữ
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 23: Một hình tròn có bao nhiêu đường kính?
Đáp án: vô số đường kính
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 24: Điền tr hay ch vào chỗ chấm trong câu sau:
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn ...ăng hỡi đèn.
Đáp án: ch
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 25: Em hãy cho biết 3 con thỏ; 3 con thạch sùng; 2 con dán có tất cả bao nhiêu chân?
Đáp án: 36 chân
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 26: Bề ngang nơi hẹp nhất của đất nước ta phần đất liền khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?
Đáp án: Khoảng 50 km
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 27:
Khu du lịch Bản đôn thuộc huyện nào trong tỉnh ta?
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B.CưMnga
A.EaKar
C. Buôn đôn
D.KrôngBông
Câu 28: Hàng năm, nước ta kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày, tháng nào ?
Đáp án: 20 tháng 11
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 29: Em cho
biết đoạn thơ sau nói về người anh hùng nào?
Tuổi vừa tròn mười bảy
Tóc vừa chớm ngang vai
Một thiếu nữ mảnh mai
Nhưng hiên ngang bất khuất
Cả nước đều quen biết
Tên chị, nữ anh hùng.
Đáp án: Võ Thị Sáu
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 30: Trong các biển báo giao thông, đây là biển báo quy định điều gì?
Cấm đi ngược chiều
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 31:Đoạn thơ sau nói về hồ nào?
Nước xanh xanh đến lạ lùng
Rùa nghiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây
Mỗi khi ngắm mặt hồ này
Nhớ người cứu nước với cây gươm thần.
Đáp án: Hồ Gươm
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 32:Hình sau có bao nhiêu hình tam giác?
Đáp án:15 hình tam giác
1
2
3
4
5
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án: 4 lần
Câu 33: Nếu tăng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lên 2 lần thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án: 9 hành tinh
Câu34: Trong hệ mặt trời có tất cả bao nhiêu hành tinh?
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm
Giao lưu có 35 bạn nam đua tài
Nam nữ cùng quyết chen vai
5 nam - 4 nữ chẳng sai chút nào
Các bạn cùng tính xem sao
Gộp chung nam nữ
bao người dự thi?
Đáp án: 63 người
Câu 35:
Hết giờ
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo cô giáo cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Xin chào tạm biệt

Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến