Tuần 11. Quan hệ từ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Thúy
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:41' 09-11-2016
Dung lượng: 11.1 MB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GiỜ THĂM LỚP 5B
Chuyên đề: Luyện từ và câu

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy
Đơn vị: Trường TH Trần Hưng Đạo
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ
1/ Đại từ xưng hô là gì?
2/ Khi xưng hô, em cần lưu ý gì?
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
I. Nhận xét:
1. Trong mỗi ví dụ dưới đây, từ in đậm được dùng để làm gì?
a/ Rừng say ngây và ấm nóng.
Ma Văn Kháng
b/ Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới. Võ Quảng
c/ Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào. Nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào.
Theo Mùa xuân và phong tục Việt Nam
Thảo
luận
nhóm
4
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
a/ Rừng say ngây và ấm nóng.
Ma Văn Kháng
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
b/ Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới.
Võ Quảng
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
c/ Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào. Nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào.
Theo Mùa xuân và phong tục Việt Nam
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
I. Nhận xét:
a./ Rừng say ngây và ấm nóng.
b/ Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới.
c/ Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào. Nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào.

Tác dụng của từ
và nối say ngây với ấm nóng
của nối tiếng hót dìu dặt với Họa Mi
như nối không đơm đặc với hoa đào
nhưng nối câu văn sau với câu văn trước
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
I. Nhận xét:
+ Các từ và, của, như, nhưng là những quan hệ từ. Vậy theo em, quan hệ từ là những từ như thế nào? Em có thể tìm thêm một số quan hệ từ mà em biết.
Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại bằng, như, để, về…
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
I. Nhận xét:
2. Quan hệ giữa các ý ở mỗi câu dưới đây (rừng cây bị chặt phá - mặt đất thưa vắng bóng chim;mảnh vườn nhỏ bé - bầy chim vẫn về tụ hội) được biểu hiện bằng những cặp từ nào?
Nếu rừng cây cứ bị chặt phá xơ xác thì mặt đất sẽ ngày càng thưa vắng bóng chim.

b.Tuy mảnh vườn ngoài ban công nhà Thu thật nhỏ bé nhưng bầy chim vẫn thường rủ nhau về tụ hội.
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
a.Nếu rừng cây cứ bị chặt phá xơ xác thì mặt đất sẽ ngày càng thưa vắng bóng chim.
+ Cặp quan hệ từ trên biểu thị quan hệ gì?
- Nếu… thì… biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả.
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
b/ Tuy mảnh vườn ngoài ban công nhà Thu thật nhỏ bé nhưng bầy chim thường rủ nhau về tụ hội.
+Cặp quan hệ từ trên biểu thị quan hệ gì?
Tuy…..nhưng …. biểu thị quan hệ tương phản.
+ Các câu trên được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ. Em hãy cho biết các cặp quan hệ từ thường gặp mà em biết.
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Hoạt động 2: Ghi nhớ
1.Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về…
2. Nhiều khi từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ.Các cặp quan hệ từ thường gặp:
Vì …nên..; do…nên…; nhờ…mà…
( biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả)
Nếu …thì…; hễ …thì…
( biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả; điều kiện - kết quả)
Tuy …nhưng…; mặc dù …nhưng…
( biểu thị quan hệ tương phản)
Không những …mà…; không chỉ…mà…
(biểu thị quan hệ tăng tiến)
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Hoạt động 3: Luyện tập
1.Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng.
Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.
Võ Quảng
b. Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.
Nguyễn Thị Ngọc Tú
c. Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.
Theo Vân Long
Trao đổi theo nhóm đôi
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Hoạt động 3: Luyện tập
1.Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng.
a. Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.
Võ Quảng
b. Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.
Nguyễn Thị Ngọc Tú
c. Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.
Theo Vân Long
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
2. Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?
Hoạt động 3: Luyện tập
a/ Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.
b/ Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.
Hoạt
động

nhân
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Hoạt động 3: Luyện tập
2. Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?
a/ Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.
Vì… nên … biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả.
b/ Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.
Tuy… nhưng … biểu thị quan hệ tương phản.
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Hoạt động 3: Luyện tập
2. Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Hoạt động 3: Luyện tập
3.Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: và, nhưng, của

Trò chơi Đối mặt
Thi đặt câu nhanh

Của
Nếu. . .
thì. . .
Tuy . . .
nhưng. . .
nhưng
Vì . . .
nên. . .
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
QUAN HỆ TỪ
Củng cố - dặn dò
+Hôm nay chúng ta học về từ loại gì?
+ Quan hệ từ là gì? Có những nhóm quan hệ từ thường gặp nào?
Bài học đến đây là kết thúc
Kính chúc quý thầy cô sức khỏe.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓