Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Đoan Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:53' 26-04-2016
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
về dự giờ lớp 1A
Thứ b?y ngày 21 tháng 3 năm 2015
Toán
Kiểm tra bài cũ
13
4
+
20
30
+
Toán
Phép cộng trong phạm vi100(cộng không nhớ)
3
5
24
35
+
=
.
2
4
*5 coäng 4 baèng 9, vieát 9
*3 cộng 2 bằng 5,viết 5
Tính từ phải sang trái
59
+
9
5
35
+
24
9
5
3
5
20
35
+
=
2
*5 coäng 0 baèng 5, vieát 5
*3 cộng 2 bằng 5,viết 5
Tính từ phải sang trái
55
+
5
5
35
+
5
5
Thứ b?y ngày 21 tháng 3 năm 2015
Toán
Phép cộng trong phạm vi100(cộng không nhớ)
20
0
Thứ b?y ngày 21 tháng 3 năm 2015
Toán
Phép cộng trong phạm vi100(cộng không nhớ)
3
5
2
35
+
*Hạ 3, viết 3
Tính từ phải sang trái
37
+
7
3
+
2
3
=
*5 coäng 2 baèng 7, vieát 7
35
2
7
*5 coäng 4 baèng 9, vieát 9
*3 cộng 2 bằng 5,viết 5
Thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015
Toán : Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
*5 coäng 0 baèng 5, vieát 5
*3 cộng 2 bằng 5,viết 5
*5 coäng 2 baèng 7, vieát 7
*h? 3,viết 3
35 + 24 = 59
35 + 20 = 55
35 + 2 = 37
1
3
2
THƯ GIÃN
1
Tnh:
+
+
+
+
+
+
Thứ b?y ngày 21 tháng 3 năm 2015
Toán
Phép cộng trong phạm vi100(cộng không nhớ)
2
D?t tnh r?i tnh:
35 + 12
41 + 34
60 + 38
22 + 40
6 + 43
54 + 2
35
12
+
7
4
41
34
+
75
60
38
+
8
9
22
40
+
2
6
6
43
+
9
4
54
2
+
6
5
3
Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt
Lớp 1A: 35 cây
Lớp 2A: 50 cây
Cả hai lớp: . . . cây ?
54
2
+
Đúng ghi đ, sai ghi S:
+
+
+
54
2
74
74
S
đ
54
2
54
2
56
56
đ
S
A
B
CHÚC MỪNG ĐỘI A CHIẾN THẮNG
CHÚC MỪNG ĐỘI B CHIẾN THẮNG
CHÚC MỪNG CẢ HAI ĐỘI CHIẾN THẮNG
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
*5 coäng 4 baèng 9, vieát 9
*3 cộng 2 bằng 5,viết 5
Thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015
Toán : Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
*5 coäng 0 baèng 5, vieát 5
*3 cộng 2 bằng 5,viết 5
*5 coäng 2 baèng 7, vieát 7
*h? 3,viết 3
35 + 24 = 59
35 + 20 = 55
35 + 2 = 37
1
3
2
Thöù hai ngaøy 23 thaùng 3 naêm 2015
 
Gửi ý kiến