Làm quen với biểu thức

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Cao Hữu Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 17-07-2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 466
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng Thầy Cô và các em về dự tiết học
Môn : Toán
Người thực hiện :Huỳnh Thị Quân
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Đặt tính rồi tính :
6
6
1
0
2
8
1
4
0
8
4
4
6
3
5
9
7
0
5
5
0
a) 684 : 6
b) 635 : 9
Kiểm tra bài cũ
?kg
126kg
51kg
126 + 51 =
?
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Làm quen với biểu thức
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Làm quen với biểu thức
Toán :
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51
62 -11
13 x 3
84 : 4
125 + 10 - 4
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
;
biểu thức 126 cộng 51.
là biểu thức.
là biểu thức.
biểu thức 62 trừ 11.
là các biểu thức.
biểu thức 13 nhân 3.
biểu thức 84 chia 4.
biểu thức 125 cộng 10 trừ 4.
biểu thức 45 chia 5 cộng 7.
;
;
;
;
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Làm quen với biểu thức
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
(65 + 15) x 2;
48: (6: 3)
2) Giá trị của biểu thức :
126 + 51 =
?
177
Giá trị của biểu thức 126 + 51 là
125 + 10 - 4 =
131
Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là
177.
131.
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Làm quen với biểu thức
143
Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143.
a) 125 + 18 =
b) 161 - 150 =
c) 21 x 4 =
d) 48 : 2 =
Giá trị của biểu thức 161 - 150 là 11.
Giá trị của biểu thức 21 x 4 là 84.
Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.
11
84
24
1/78
Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu):
M?u:
284 + 10 =
294
Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.
Làm quen với biểu thức
Toán :
Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào ?
a)
2 / 78
52 + 23
360
84 - 32
169 - 20 + 1
86 : 2
120 x 3
43
53
52
75
150
b)
c)
d)
e)
g)
45 + 5 + 3
Làm quen với biểu thức
Toán :
Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào ?
a)
2 / 78
52 + 23
360
84 - 32
169 - 20 + 1
86 : 2
120 x 3
43
53
52
75
150
b)
c)
d)
e)
g)
45 + 5 + 3

Chúc mừng
đội làm bài dúng,
nhanh
1
2
3
4
Làm quen với biểu thức
Toán
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Trò chơi: Tìm nhà cho các con vật
2
25
35
155
Làm quen với biểu thức
Làm bài tập 2c), 2d), 2g) /78.
Xem lại cách tính giá trị biểu
thức có hai phép tính đã học ở
lớp 2 và đầu năm lớp 3.
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Làm quen với biểu thức
1) Ví dụ về biểu thức :
126 + 51;
62 -11;
13 x 3;
84 : 4;
125 + 10 - 4;
45 : 5 + 7
; . là các biểu thức.
2) Giá trị của biểu thức :
126 + 51 =
177
Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177.
125 + 10 - 4 =
131
Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131.
Xin chân thành cảm ơn
Qúi Thầy Cô giáo đã đến tham dự tiết dạy
 
Gửi ý kiến