Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:29' 02-10-2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 804
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Người thực hiện : Phạm Xuân Toạn
nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ toán 5
TOÁN : Tiết 34
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.
ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN.
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013

KIỂM TRA BÀI CŨ :
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)
1/- Cấu tạo mỗi số thập phân gồm mấy phần? Kể ra tên mỗi phần? Chúng phân cách nhau bằng dấu gì?
Mỗi số thập phân gồm hai phần : Phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy (,)
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013

KIỂM TRA BÀI CŨ :
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)
2/- Nêu vị trí các phần ở bên trái và bên phải dấu phẩy.
Phần nguyên ở bên trái dấu phẩy và phần thập phân ở bên phải dấu phẩy.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013

KIỂM TRA BÀI CŨ :
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)
3/- Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số thập phân đó :
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.
ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
Toán
Số thập phân
Hàng
Quan hệ
giữa các
đơn vị
của hai
hàng liền
nhau
3
Trăm
7
5
,
4
0
6
Chục
Đơn
vị

Phần
mười
Phần
trăm
Phần
nghìn

Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị
của hàng thấp hơn liền sau.

Mỗi đơn vị của một hàng bằng (hay 0,1)
đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
- Trong số thập phân 375,406 phần nguyên gồm những chữ số nào? Phần thập phân gồm những chữ số nào ?
- Trong số thập phân 375,406 :
+ Phân nguyên gồm có: 3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.
+ Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn.
- Em hãy đọc số thập phân 375,406 .
- Số thập phân 375,406 đọc là: ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
- Trong số thập phân 0,1985 phần nguyên gồm những chữ số nào? Phần thập phân gồm những chữ số nào ?
- Trong số thập phân 0,1985 :
+ Phần nguyên gồm có: 0 đơn vị.
+ Phần thập phân gồm có: 1 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần chục nghìn.
- Em hãy đọc số thập phân .
- Số thập phân 0,1985 đọc là: không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
1
2
3
4
5
,
6
7
8
9
đ/vị
chục
trăm
nghìn
vạn
p.mười
p.trăm
p.nghìn
p.vạn
1 2 3 4 5
,
1 2 3 4 5
Đọc như số tự nhiên
phẩy
Đọc như số tự nhiên
* Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
* Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
GHI NHỚ :
- Em hãy viết số thập phân 375,406 rồi nêu cách viết của số đó ?
Bài tập1:
Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng
a)
2,35
Phần nguyên là: 2
Phần thập phân là: Ba mươi lăm phần trăm.
Đọc là: Hai phẩy ba mươi lăm.
Từ trái qua phải: 2 chỉ 2 đơn vị, 3 chỉ 3 phần mười, 5 chỉ 5 phần trăm.
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
Luyện tập
b)
301,80
Phần nguyên là: 301
Phần thập phân là:
Đọc là: Ba trăm linh một phẩy tám mươi.
Từ trái qua phải: 3 chỉ 3 trăm,0 chỉ 0 chục,1 chỉ 1 đơn vị, 8 chỉ 8 phần mười, 0 chỉ 0 phần trăm.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
Bài tập1:
Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng:
c)
1942,54
Phần nguyên là: 1942
Phần thập phân là:
Đọc là: Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi tư.
Từ trái qua phải: 1 chỉ 1 nghìn, 9 chỉ 9 trăm,4 chỉ 4 chục,2 chỉ 2 đơn vị, 5 chỉ 5 phần mười, 4 chỉ 4 phần trăm.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
Bài tập1:
Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng
d)
0,032
Phần nguyên là: 0
Phần thập phân là:
Đọc là: không phẩy không trăm ba mươi hai.
Từ trái qua phải: 0 chỉ 0 đơn vị, 0 chỉ 0 phần mười, 3 chỉ 3 phần trăm, 2 chỉ 2 phần nghìn.
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
Bài tập1:
Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng
Toán
Bài tập2: Viết các số thập phân gồm có:
Năm đơn vị, chín phần mười:
Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị,mƯỜI tám phần trăm):
a)
b)
5,9
24,18
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
5
24
5
24
0,18
+
Toán
Năm đơn vị, chín phần mười: 5,9
Baøi 2: Viết các số thập phân gồm có:
Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị,tám phần trăm): 24,18
a)
b)
5,9
24,18
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn:
Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm:
Không đơn vị, một phần nghìn:
c)
d)
e)
55,555
2002,08
0,001
Toán
Bài tập 3: Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):
a) 3,5 =
3
7,9 =
12,35 =
12
b) 8,06 =
72,308 =
72
20,006 =
20
7
8
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
Luyện tập
TRÒ CHƠI
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
Ai nhanh nhất ?
Toán
Câu 1: Trong số thập phân 86,324 chữ số 3 thuộc hàng nào?
a. Hàng chục
c. Hàng phần mười
b. Hàng trăm
d. Hàng phần trăm
Câu 2: Số thập phân gồm: Mười đơn vị, ba mươi lăm phần nghìn, được viết là:
a. 10,35
b. 10,035
c. 10,350
d. 1,35
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
Toán
* Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
* Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
Toán
Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2013
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
GHI NHỚ :
Xin chân thành cám ơn!
Chào tạm biệt các thầy cô và các em !
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe!
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓