Bài 14. Giao thông vận tải

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:36' 26-11-2015
Dung lượng: 16.0 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các em đến với tiết học
Lịch sử
TRƯỜNG TIỂUHỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
EaKar - Đăk Lăk
Người thực hiện: Phạm Xuân Toạn
GV TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
EaKar - Tháng 11/2015
LỚP 5D
Thực dân Pháp gửi tối hậu thư đe doạ đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ , giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng vào ngày tháng năm nào?
Lịch sử
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
Còn
5 giây
05s
04s
03s
02s
01s
00s
Câu nói “ Chúng ta thà hi sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước , nhất định không chịu làm nô lệ.” của :
Lịch sử :
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
Còn
5 giây
05s
04s
03s
02s
01s
00s
Lịch sử :
Ngày toàn quốc kháng chiến là ngày tháng năm nào?
18/12/1946
19/12/1946
20/12/1946
20/12/1946
19/12/1946
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
Còn
5 giây
05s
04s
03s
02s
01s
00s
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
Lịch sử
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
Lịch sử
MỜI XEM
PHIM
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
Âm mưu của địch
Chủ trương của ta.
1. Sau khi đánh chiếm được các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?
2. Khi biết được âm mưu của địch, trung ương Đảng đã có quyết định gì?
Mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.
Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Đọc thầm phần chữ nhỏ trang 30 – SGK và trả lời các câu hỏi sau:
Thảo luận theo cặp
TG: 2 phút
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
1. Âm mưu của địch và chủ chương của ta:
03s
04s
01s
00s
02s
05s
Còn
5 giây
m muu c?a d?ch
M? cu?c t?n cụng quy mụ l?n lờn can c? d?a Vi?t B?c hũng tiờu di?t co quan d?u nóo khỏng chi?n v b? d?i ch? l?c c?a ta d? mau chúng k?t thỳc chi?n tranh.
Ch? truong c?a ta
Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
1. Âm mưu của địch và chủ chương của ta:
Bác Hồ và ban chỉ huy họp bàn kế hoạch chiến đấu.
Bỏc H? v?ch k? ho?ch chi?n d?u
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
Nhân dân Phú Thọ vót chông
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
M? cu?c t?n cụng quy mụ l?n lờn can c? d?a Vi?t B?c hũng tiờu di?t co quan d?u nóo khỏng chi?n v b? d?i ch? l?c c?a ta d? mau chúng k?t thỳc chi?n tranh.
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.
1. Âm mưu của địch và chủ chương của ta:
Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và
quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Phiếu thảo luận (nhóm 4 )
1. Địch đã tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường? Nêu cụ thể các mũi tấn công.
2. Quân ta chặn đánh địch ra sao?
3. Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc, quân địch rơi vào tình thế như thế nào?
4. Sau 75 ngày đêm chiến đấu quân ta thu được kết quả ra sao?
Còn
5 giây
05s
04s
03s
01s
00s
* Đường thủy:

* Đường bộ:
* Đường không:
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.
+ T?i Doan Hựng , tu chi?n v ca nụ Phỏp b? d?t chỏy trờn dũng sụng Lụ.
* Đường thủy: Thủy binh từ Hà Nội theo sông Hồng và sông Lô qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang.
* Sau hon m?t thỏng b? sa l?y ? Vi?t B?c d?ch bu?c ph?i rỳt lui.
* Đường bộ: Bộ binh theo đường số 4 tấn công lên đèo Bông Lau, Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn.
* Du?ng khụng: Quõn Phỏp nh?y dự xu?ng th? xó B?c K?n , Ch? M?i , Ch? D?n .
+ Đường rút quân của chúng cũng bị quan ta chặn đánh dữ dội tại đường số 4,Bình Ca và Đoan Hùng.
+ Trờn du?ng s? 4 quõn ta dỏnh d?ch v ginh th?ng l?i ? dốo Bụng Lau.
+ Khi quõn Phỏp nh?y dự xu?ng dó roi vo tr?n d?a ph?c kớch c?a b? d?i ta t?i Ch? M?i, Ch? D?n, B?c K?n.
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.
Bộ đội ta phục kích địch trên đường số 4.
Bộ đội chủ lực đang phục kích địch
trên sông Lô tại Đoan Hùng
Sông Lô đoạn chảy qua Đoan Hùng – Phú Thọ
Tàu chiến của giặc Pháp bị ta bắn chìm trên sông Lô
Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
Những hình ảnh về đèo Bông Lau nơi quân ta chặn đánh quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947
Bài tập: Hãy ghi lại những đáp án đúng vào bảng con:
Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt bắc thu – đông 1947 là :
Quân ta đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của thực dân Pháp.
b. Cơ quan đầu não của ta được bảo vệ vững chắc.
. Bộ đội chủ lực của ta bị tiêu diệt.
d. Ta đã phá tan âm mưu đánh nhanh- thắng nhanh , kết thúc chiến tranh của địch.
e. Cổ vũ phong trào đấu tranh của toàn dân ta.
c
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc 1947:
- Đánh bại được cuộc tấn công quy mô lớn của địch lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến.
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.
1. Âm mưu của địch và chủ chương của ta:
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc 1947:
- Thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của quan và dân ta.
- Cổ vũ phong trào đấu tranh của toàn dân ta.
Ta đã phá tan âm mưu đánh nhanh- thắng nhanh , kết thúc
chiến tranh của địch.
Quân và dân ta trong chiến dịch Việt bắc
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày kế hoạch chiến đấu.
D?i tu?ng Vừ Nguyờn Giỏp
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
1. Âm mưu của địch và chủ chương của ta:
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc 1947:
GHI NHỚ

CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947-
VAI TRÒ CĂN CỨ ĐỊA VÀ BƯỚC NGOẶT CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

(ĐCSVN) – Đó là chủ đề chính của cuộc Hội thảo do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 30/10/2007, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Thành phố Thái Nguyên.

Trong lá thư gửi Hội thảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tự hào viết: “Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947 là chiến thắng chung của cả nước, mà trực tiếp là quân dân Việt Bắc. Chiến thắng đầu tiên ở quy mô chiến dịch ấy đã làm tăng thêm ý chiến đấu và củng có lòng tin của nhân dân cả nước vào cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc nhất định thắng lợi.

Với thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám và chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947, căn cứ địa Việt Bắc đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của chiến thắng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét về cuộc Hội thảo về Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 – Vai trò căn cứ địa bước ngoặt của cuộc kháng chiến là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để kỷ niệm chiến thắng Việt Bắc, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn dân và toàn quân ta , nhất là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo nhấn mạnh: “Cuộc Hội thảo được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa nhằm ôn lại chiến thắng thần kỳ của quân và dân ta cách đây 60 năm qua, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam – một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng đã anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân.
C

H
P
I
A
M
I

M

H
C
G
N
Ô
Đ
U
H
T
G
N

Ư
L
C

L
A
C
H
N
ì
B
G
N
ù
H
N
A
O
Đ
C

B
T

I
V
G
N
Ô
H
C
M

C
1
2
3
4
5
6
7
8
A

Đ

C
N
Ă
C
1. Nhân dân Phú Thọ đã làm gì để chống quân Pháp nhảy dù?
Câu 1
Câu 2
2. Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên căn cứ địa nào của ta?
3. Giặc rơi vào trận địa mai phục nào của ta?
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
4. ®©y lµ n¬i qu©n ta chÆn ®¸nh ®­êng rót lui cña ®Þch?
5. Điền tiếp vào chỗ chấm: thực dân Pháp huy động một … lớn tấn công lên Việt Bắc.
6. Chiến dịch Việt bắc diễn ra vào thời gian nào?
7. Giặc Pháp nhảy dù xuống nơi nào ?
8. Quân ta đã dùng kế gì để đánh thắng giặc Pháp?
Ô hàng dọc

Trò chơi – Chiến dịch Việt Bắc
Trên đường số 4 ta giành thắng lợi ở đèo nào ?
Tàu chiến và ca nô của giặc Pháp bị đốt cháy ở đâu?
Em hãy nêu tên địa phương quân Pháp nhảy dù xuống .
1
2
3


Bắc Kạn
Chợ Mới
Chợ Đồn

Đoan Hùng (sông Lô)
Đèo Bông Lau
1
2
3
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015
Lịch sử
THU - ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC "MỒ CHÔN GIẶC PHÁP"
1. Âm mưu của địch và chủ chương của ta:
2. Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc 1947:
GHI NHỚ
Tiết học đến đây là hết.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓