Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:29' 25-01-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng,ba điểm không thẳng hàng ?
Khi ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói ba điểm đó thẳng hàng.
Khi ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói ba điểm đó không thẳng hàng.
2 Vẽ hình theo cách diễn đạt sau
Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.
Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.
Cho điểm A.
Vẽ đường thẳng đi qua A?
Vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua A?
?
?
Cho điểm B. Vẽ đường thẳng đi qua A ,B?
1. Vẽ đường thẳng:

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó?
Cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B như thế nào?
* Cách vẽ:
Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A, B.
Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.
Có nhận xét gì về các đường thẳng đi qua hai điểm A, B vừa vẽ?
* Nhận xét:
Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Bài 1 Cho hai điểm P và Q .
Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó? Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy?Có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm
Bài 2 Cho hai điểm E và F.
Vẽ đường “không thẳng ”đi qua hai điểm đó? Hỏi vẽ được bao nhiêu đường như vậy?

bài tập
Có vô số đường không thẳng đi qua hai điểm
1.Vẽ đường thẳng
2.Tên đường thẳng

Cách 1 Dùng chữ cái in thường


Đường thẳng a
Cách2 Dùng tên hai điểm nằm trên đường thẳngĐường thẳng AB hoặc đường thẳng BA
Cách 3 Dùng hai chữ cái in thườngĐường thẳng xy hoặc đường thẳng yx
BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMNếu đường thẳng chứa ba điểm A,B,C thì gọi tên
đường thẳng đó như thế nào (hình 18)?
hình 18

Có 6 cách gọi: AB, AC, BC, BA, CB, CA.
?
BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
1.Vẽ đường thẳng.
2.Tên đường thẳng.
3.Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau,song song.
b)Hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng AB và AC cắt
nhau ,chỉ có một điểm chung là A
và A là giao điểm hai đường thẳng đó
c) Hai đường thẳng trùng nhau
BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Hai đường thẳng a và b song song và
chúng không có điểm chung nào
Hai đường thẳng AB và BC trùng nhau
và chúng có vô số điểm chung

a) Hai đường thẳng cắt nhau
PHÂN BIỆT
Chú ý:
- Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.
- Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.
2. Cho hình vẽ, em có nhận xét gì về vị trí tương đối của các cặp đường thẳng trong mỗi hình?
BÀI TẬP
?
a song song b
c cắt d
xy cắt x’y’
AB cắt CD
a trùng b
x trùng MN
BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
?
Bài 20 (SGK/109)
Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:
M là giao điểm của hai đường thẳng p và q
Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.
Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.
Bài làm
* Bài tập về nhà:
Bài 15, 18, 21 (SGK)
Bài 15, 16, 17 (SBT)
Đọc trước bài thực hành, chuẩn bị đồ dùng cho bài thực hành
---------------------------------&&&&&--------------------------
Hướng dẫn học sinh học ở nhà
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Avatar
Chúc trang http://violet.vn/eakar ngày càng phát triển.
 
Gửi ý kiến