Lịch sử: GT các web có video clip về lịch sử Việt Nam

DefaultCAGBWK5V
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 08h:29' 20-07-2013
Dung lượng: 4.7 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:

Link mở các web có video clip về lịch sử Việt Nam:

http://www.youtube.com/watch?v=orha-A-5VZU

http://www.youtube.com/watch?v=2yP5L5n2mIg

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến