Lịch sử: GT web có video Chiến thắng Điện Biên Phủ 5/1954

DefaultCA9F66S5
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 10h:44' 19-07-2013
Dung lượng: 4.8 KB
Số lượt tải: 5
Mô tả:

Link mở các web có video clip Chiến thắng Điện Biên Phủ:

http://www.youtube.com/watch?v=lp8vODuwq_k

http://www.youtube.com/watch?v=P69uzevikBo

http://www.youtube.com/watch?v=Z6Lg0220Jic


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến