Lịch sử: GT các web có video clip về Vua Lý Thái Tổ

DefaultCAEV35011
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 15h:18' 20-07-2013
Dung lượng: 5.5 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:

Link mở các web có video clip về Vua Lý Thái Tổ:

http://www.youtube.com/watch?v=itQO2zXDLvw

http://www.youtube.com/watch?v=aD1NeEHWgHk

http://www.youtube.com/watch?v=T8C6LO77Q60

http://www.youtube.com/watch?v=Z60ehDiJBWA

http://www.youtube.com/watch?v=VOm8MfNP6AY

 

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến