Gốc > Giáo án > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (33 bài)
Thumbnail

gán 1

Ngày gửi: 2017-03-12 21:48:34

Thumbnail

CAU HOI TOA DAM 8-3

Ngày gửi: 2016-03-03 15:22:01

Thumbnail

Bài 26. Vẽ chim và hoa

Ngày gửi: 2016-03-02 20:32:18

Thumbnail

NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 5...

Ngày gửi: 2015-04-27 10:01:24


Lớp 2 (24 bài)
Thumbnail

gán 2

Ngày gửi: 2017-03-12 21:51:35

Thumbnail

Bài 4. Dàn hàng ngang, dồn hà...

Ngày gửi: 2016-05-02 16:22:52

Thumbnail

Bài 2. Tập hợp hàng dọc, dóng...

Ngày gửi: 2016-05-02 16:21:54

Thumbnail

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Ngày gửi: 2016-04-13 15:10:23


Lớp 3 (26 bài)
Thumbnail

Tuần 3 GDPT mới 2018

Ngày gửi: 2022-07-15 10:50:07

Thumbnail

Toán học 3: Tìm thành phần tr...

Ngày gửi: 2022-07-15 10:36:40

Thumbnail

Ôn tập các số đến 100 000

Ngày gửi: 2022-07-15 10:29:20

Thumbnail

Bài 1. Giới thiệu chương trìn...

Ngày gửi: 2016-02-24 16:30:12


Lớp 4 (30 bài)
Thumbnail

Tiết 4. HH: Bạn ơi lắng nghe....

Ngày gửi: 2016-02-24 14:56:40

Thumbnail

Tiết 3. OTBH: Em yêu hòa bình...

Ngày gửi: 2016-02-24 14:44:03

Thumbnail

GA AM NHAC LOP 5

Ngày gửi: 2013-08-31 04:08:56

Thumbnail

Giáo án Âm nhạc 4

Ngày gửi: 2013-08-31 04:08:55


Lớp 5 (32 bài)
Thumbnail

Tập huấn ra đề thi môn Tiếng ...

Ngày gửi: 2017-04-20 06:30:06

Thumbnail

Khái quát về nguyên âm và phụ...

Ngày gửi: 2016-04-26 07:50:28

Thumbnail

TỔ HỢP PHÍM HAY DÙNG TRONG MS...

Ngày gửi: 2015-05-19 07:32:45

Thumbnail

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Ngày gửi: 2015-04-25 11:08:05